Russian (CIS)Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)

Автомобiльний змiшувач механiчний УС6-30

main/333.jpg
Автомобiльний змiшувач механiчний УС6-30 (далi по тексту автозмiшувач) на базi шасi КрА3 65053 призначений для транспортування сухих порошкоподiбних матерiалiв (цементу, тампонажних сумiшей, та iнших сипучих матерiалiв), механiчно регульованої подачi цих матерiалiв гвинтовими конвеерами i приготування тампонажних розчинiв при цементуванні нафтових та газових свердловин.
 
Автомобiльний змiшувач механiчний УС6-30Базова машина шасi автомобiля KpA3-65053

Маса матерiалу,що транспортується, т, не бiльше:
дорогами з твердим покриттям

11,5 т
iншими дорогами, включно з дiлянками бездорiжжя
9,5 т
Дозавантаження бункера на мiсцi
цементiцiї, т, не бiльше
20
Продуктивнiсть приготування тампонажного розчину
густиною 1,85 г/см?, дм/с ?, не бiльше
27
Густина тампонажного розчину, г/см?
від 1,3 до 2,4
Привiд гвинтових конвеєрів подачi тампонажних сумішей
від двигуна автомобiля через коробку вiдбору
потужностi та кардані вали
 
Об'єм бункера, м?, нe бiльше
14.5 
Пристрiй змiшування гiдровакуумний
Тиск рiдини, МПа, не бiльше
2.0
Габаритнi розмiри, мм, не бiльше
довжина
9200
ширина
2500
висота
3700
Споряджена маса автозмiшувача, кг, не бiльше
13550
Повна маса автозмiшувача, кг, не бiльше25050
 
copiright @ lemz.lviv.ua
sale of the used cars, purchase, sale an auto with a run. Autosale